ForsideSkoler og InstitutionerHjertestarterNyheds arkivForeningerRyhandisKalenderLokalerKirker Handbjerg Marina» Ryde/Stendis Beboerforening


Ryde/Stendis BeboerforeningRyde Stendis Beboerforening
2020

Vi styrker fællesskabet

Kom med i Ryde Stendis Beboerforening

Vi styrker fællesskabet

Ryde Stendis Beboerforening er for os alle, der ønsker at bevare og styrke fællesskabet og landsby-miljøet.

Vi er en lokal upolitisk forening, hvis formål er, at fremme sognets udvikling og vedligeholde et sundt

Vi iværksætter nye tiltag og er talerør til offentlig myndighed – Holstebro Kommune - og støtter op om projekter af interesse for lokalområdet.

Vær med i fællesskabet

I Ryde Stendis Beboerforening

·       Vi varetager dine interesser i forhold til politikerne i Holstebro Kommune med hensyn til landsbyudvikling og byplanlægning

·       Vi er talerør for landsbyen, men vi er ikke stærkere end borgerne gør os. Derfor bør du slutte op og gøre beboerforeningen endnu stærkere

·        Vi udvikler fællesskabet i vort lokalområde og holder bl.a. grillaftener, fællesspisninger og samarbejder med øvrige foreninger omkring sommerfest, 1. søndag i advent m.m.

·       Vi bestyrer hjertestarteren og har anskaffet små-maskiner og redskaber til områdets frivillige, som hjælper med vedligehold af området. Sidst, men ikke mindst skiløbebakken og fliser + borde/bænke over for Bålhytten.

Beboerforeningen arbejder kort sagt for:

v   Lokalplaner, nybyggeri og trafikforhold

v   Fællesskabet i vort lokalsamfund

Kontingent 2020
Beboerforeningen er for alle i husstanden over 18 år og gælder for et år.

130 kr. pr. husstand eller 65 kr. for enlig.
Betalingsformer:
Mobil Pay 18471, bank til reg. nr. 9634 kontonr. 0000098663 eller kontant

Oplys venligst dit navn og adresse i forbindelse med betalingen.

Ved indmeldelse i Ryde-Stendis Beboerforening for 2020 opnås stemmeret på generalforsamlingen 27. februar.

Ved medlemskab af foreningen får du medindflydelse, og ved foreningens årlige generalforsamling har du herigennem stemmeret.


Ryde Stendis Beboerforening 2020

Kontakpersoner


Bestyrelsen

Formand: Niels Vestergaard  

Tlf. 28441048

Mail: rydestendisbeboerforening@gmail.com


Næstformand: Anton Jensen

Kasserer: Pia Lykke Pedersen

Sekretær: Jørgen Madsen

Jørn Kristensen,  Allan Madsen, Laila Nørgaard, Regin Lausten-Thomsen

Suppleanter: ingen

Revisorer: Mona Schmidt og Ib Iversen


Aktivitetsudvalg: Laila Nørgaard, Jørn Kristensen og Regin Lausten-Thomsen


Projektgruppe "Fællessalen": Niels Vestergaard, Allan Madsen, Rikke Jacobsen og Jørgen Madsen


Beboerforeninges faste aktiviteter:
Fastelavn, fællesspisning, plantedag, driver blomsterbækken/bålhytten, kontakt til kommunen, kend din egn ture, garant for sommerfest, fortove, vejbelysning, blomsterbækken, madhold, hobbyhold mm, fester, fordrag, ture, indsamlingstur (til dekorationer), juletræer og 1. søndag i advent tændes juletræet og meget mere.


Udlejning af flagstænger i Ryde/Stendis.
Vi har nu 4 stk. 4m. Teleskop flagstænger.
Flagstængerne lejes for 25,- pr. stk. pr. døgn og for opsætning 50 kr pr. stk.


Udlejning af mosfjerner/plænelufter.
Den udlejes for 200 kr. for 1. time, derefter 150 kr. for de efterfølgende timer.
Den kan bestilles hos Anton Jensen tlf. 97 44 61 60/ 29 84 78 58.


Udlejning af bålfad og tøndegrill.
De kan udlejes pr stk, for 50 kr. døgn pr stk.

En evt. efterfølgende rengøring af grillen koster kr. 250.
De kan bestilles hos Anton Jensen tlf. 97 44 61 60/29 84 78 58 


Bålhytten
Denne er til fri og offentligt afbenyttelse af alle, blot man selv rydder op efter sig. Hvis man gerne vil benytte den til et større arrangement, kan den bookes hos Niels Vestergaard og der kan stilles flere grill og bålfade til rådighed.

Den sidste lørdag i måneden i sommer halvåret tændes der op i bålhytten fra kl. 18.00 til 20.00.

Log ind