ForsideSkoler og InstitutionerHjertestarterNyheds arkiv» Foreninger- Børneklubben- Ryde familieklub- Grundtvigskforening- Grænseforening- Handbjerg Beboerforening- Projektgruppen- Ryde/Handbj. KFUM/K- Ryde/Handbj. legestue- Ryde/Handbj. teenklub- Ryde/Handbjerg Ungdomsforening- Ryde indremission- Ryde jagtforening- Ryde/Stendis Beboerforening- Ryde/Stendis Seniorklub- KFUM Spejdere- VRH Håndboldklub- Musikforening- Vinderup egnshistorieRyhandisKalenderLokalerKirker Handbjerg MarinaRyde/Stendis Beboerforening
Velkommen til hjemmesiden for Ryde/Handbjerg/Stendis
Du kan på denne hjemmeside finde oplysninger og nye tiltag i vores lokale samfund.
Et aktivt samfund med velfungerende skole, gode børne- og ungdoms institutioner, rigt foreningsliv, nyopførte ældreboliger, byggegrunde med god beliggenhed. Kirke både i Ryde og Handbjerg.
Et samfund i udvikling med gode naturoplevelser ved både skov og strand, Tæt på naturen men alligevelnær arbejdspladser og fine indkøbsmuligheder.
Kort sagt: Et godt sted at bo - hele livet.


Nyheder       DEN EXTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING I SENIORKLUBBEN ER UDSAT INDTIL VIDERE.

                                                                   formanden                              

20/02-2020 kl 16:36 - af: Ryde/Stendis seniorklub
extraordinær generalforsamling i seniorklubben

Ryde seniorklub

Bestyrelsen
indkalder til extraordinær generalforsamling

 tirsdag d. 24.marts 2020 kl. 14.45i cafeen m.h.p. ændring af         vedtægternes par.
3. Evt. spm. til mobil 24 63 64 61

20/02-2020 kl 16:35 - af: Ryde/Stendis seniorklub
Projekt Fællessalen

Hej alle beboere

Ryde-Stendis Beboerforening vedlægger en fil med et meget langt referat fra et netop afholdt dialogmøde om et forslag til et projekt.

"Renovering af Fællessalen inkl. indgangspartiet, foyeren, salene og køkkenet."

Hertil vil vi søge tilskud hos LAG Struer-Holstebro

Baggrunden for projektet er, at vi oplever, at vort sogn er et attraktivt sted at bo. 

Her har vi et godt fællesskab og sammenhold, mange forskellige foreninger, dejlig natur, gode private dagplejere og institutioner, samt et menighedsråd, som bakker op om fællesskabet i form af tilrettelæggelse af kirkelige og kulturelle arrangementer, som følger årets gang. 

Det skal vi værne om, men ikke mindst vedholdende signalere, at vi er et levende samfund / en landsby i udvikling.

Udviklingen kommer ikke udefra. Vi må selv skabe den, vi må selv opsøge, hvor støttemulighederne er.

Vi beder i brevet skolen, foreningerne og menighedsrådet om deres høringssvar til projektet senest 1. marts til mail: 

Faellessalen@gmail.com

Som beboer er du naturligvis også velkommen til at maile dine ideer til den nedsatte arbejdsgruppe under Ryde-Stendis Beboerforening: 

Niels Vestergaard, Jørgen Madsen, Rikke Jacobsen og Allan Madsen.

På Ryde-Stendis Beboerforenings vegne
Jørgen Madsen, sekretær
REFERAT_dial... - 18/02-2020 kl 13:23 - af: Ryde/Stendis beboerforening
FÆLLESSPISNING

Alle inviteres til Fællesspisning. Vi er naturligvis med i "Danmarkspisersammen"! Vi håber på stor tilslutning, som ved de tidligere "vispisersammen" arrangementer.

Tid og sted
Onsdag 24.april 2019 kl.18:00
Margrethe Reedtz skolens fællessal
Skolevænget 14,Ryde

Pris
Voksne 70 kr. Børn 35 kr. (4 -12 år)

Menu
Bøf stroganoff, kartoffelmos og salat samt kaffe og kage.
Drikkevarer sodavand, øl og vin kan købes.

Bindende tilmelding senest 12.april 2019.
SMS til Susanne R. Jensen 6146 1732 eller Jørgen Madsen 2622 7025. Oplys navn og antal børn/voksne.

Betaling ved indgangen pr. kontant eller MobilePay.

Velkommen

Lokale beboere og Ryde Stendis Beboerforening

08/04-2019 kl 15:24 - af: Astrid Bang
Åben Skole og Fællesspisning på friskolen

Torsdag den 15. november er der i forbindelse med årets emneuge: Åben Skole og Fællesspisning på Margrethe Reedtz Skolen i Ryde.

Årets tema for emneugen er:

Bæredygtighed og Genbrug

På Margrethe Reedtz Skolen i Ryde er det ofte et tema at arbejde med en bæredygtig udvikling af skolen og verden omkring. Det gælder både skolens pedeller, der altid er opmærksom på en bedre udnyttelse af skolens (og jordens) ressourcer, samt eleverne, der har lavet projektopgaver om FNs verdensmål, arbejdet med at få idéer til fremtidens bæredygtige skole og hvert år deltager i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. 

Nu er friskolen i Ryde igen klar til at rette fokus mod bæredygtighed, denne gang i forbindelse med skolens årlige emneuge. Under overskriften “Bæredygtighed og genbrug på friskolen” vil eleverne på Margrethe Reedtz Skolen lave forskellige bæredygtighedsprojekter i grupper som genbrugskunst, genbrugsbutik, stop madspild og meget mere i en hel uge.

Dørene til udstillingen åbner kl. 15.00, Åben Skole starter med et lille show kl. 16.00 og der er fællesspisning kl. 17.30.


12/10-2018 kl 12:11 - af: Margrethe Reedtz Skolen

Nyhedsmail
Modtag nyhedsmail.
Navn:
Mail:
Kalender

 Torsdag den 28. maj
19:30 - Bibeltime hos Grethe og Søren Pedersen
- Indre mission

Lørdag den 30. maj
18 - Grillaften. Alle er velkommen til hyggeligt og uformelt samvær. Medbring mad- og drikkevarer og service. Vi tænder grillen. (afklares aht. Corona)
- Ryde/Stendis beboerforening

Torsdag den 04. juni
19:30 - Cafe aften
- Indre mission

Søndag den 07. juni
Kirkekaffe efter gudstjenesten
- Ryde familieklub

Tirsdag den 09. juni
Mandeaften. Nærmere info følger.
- Ryde familieklub

Torsdag den 11. juni
19:30 - Bibeltime fælles med "unge bibelgruppen"
- Indre mission

Torsdag den 18. juni
17:30 - Aftentur til Skive soldaterhjem
- Indre mission

Tirsdag den 23. juni
18 - Grillaften. Alle er velkommen til hyggeligt og uformelt samvær. Medbring mad- og drikkevarer og service. Vi tænder grillen.
- Ryde/Stendis beboerforening

Tirsdag den 23. juni
18 - Sct.Hansaften. Grillaften. Alle er velkommen til hyggeligt og uformelt samvær. Medbring mad, drikkevarer og service. Vi tænder grillen. Bålet tændes kl. 21:00
- Ryde/Stendis beboerforening

Tirsdag den 23. juni
18.00 - Skt. Hans Fest. Grillen er varm kl. 18.00. Båltale kl. ca. 19.30. Alle er velkomne.
- Ryde familieklub


Hele kalenderen
Log ind